svtblogg.se

HÄR SKAPAS KUNSKAP OM KORRUPT MEDIA, FAKE NEWS & SVERIGES PUBLIC SERVICE INC.

Om www.svtblogg.se

Syftet med svtblogg är att uppmärksamma och åskådliggöra missledande och partiska oegentligheter i vår public service nyhetsförmedling. Detta genom att peka på fakta. För att med hjälp av dem kunna mejsla fram en erforderligt väl fungerande public servicemodell som uppfyller sitt syfte, för Sveriges alla medborgare.


Sverige måste göra en omstöpning av svensk media. Det gäller både Sveriges public service och den monopol situation som det övriga ledande svenska media etablissemanget råder över. Tillståndet förhindrar all möjlighet till att få en riktig demokrati att fungera därför den drivs av desinformation. Det här angår och berör även bildade och kunniga männi-skor. Människor som betraktar sig själva som allmänbildade förser sig inte med information från någon annan än från de gängse nyhetsförmedlarna. De uppfattar och tycker att de är välinformerade. Det är dom inte. De är lurade. Det här är ett mycket, allvarligt problem.


Om vår nyvalda regering såg till att som första västerländska land gjorde slag i saken med att skrota vår public serviceverksamhet och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt, då skulle Sverige sannolikt snabbt kunna bli västerlandets i särklass mest framgångsrika land. Här finns hissnande möjligheter, för Sverige.

Kontakt

thomas.ek@svtblogg.se

Ny krönika beräknas komma ut 1-3 ggr/månad. Ange din e-post adress för att meddelas.

Dagens VideoTulsi Slams Hillary and Mit

Tulsi Slams Hillary
and Mitt